Account Bosony

Volné ruce pro podnikání a čistá hlava pro řízení firmy.

Naše služby

/

Vedení účetnictví

Nabízíme vedení podvojného účetnictví, daňové evidence pro drobné podnikatele a mzdové agendy malých i velkých firem.

/

Daňový poradce

Služby daňového poradce již od roku 1999. Daňový poradce zodpovídá za vaše účetnictví

/

Online účetnictví

Nulová pořizovací cena účetního software. Přístup k Vašemu účetnictví, výpisům z banky z kanceláře, z domova, odkudkoli.

/

Outsourcing

Hoďte starosti s účetnictvím a daněmi na nás. Plně se věnujte svému oboru. Ušetřte za náklady na účetnicví.

Tým

Svěřte starosti s čísly a úřady lidem, kteří si s nimi rozumí.

Vedení účetnictví

Naše společnost Account X, s.r.o. se zabývá komplexním vedením podvojného účetnictví, daňové evidence pro drobné podnikatele a mzdové agendy malých i velkých firem.

/

Podvojné účetnictví a daňová evidence

 • zpracování účetních dokladů
 • kontrola účetních dokladů
 • zpracování DPH
 • vyhotovení účetní závěrky
 • majetková evidence včetně karet majetku a odpisů
 • měsíční výkaznictví dle požadavků klienta
 • vedení daňové evidence
 • zpracování cestovních náhrad na základě podkladů
 • rekonstrukce účetnictví
 • jednání na úřadech

/

Mzdová agenda a personalistika

 • komplexní zpracování mzdové agendy - měsíčních i hodinových sazeb
 • přihlášy, odhlášky zaměstnanců, evidenční listy důchodového zabezpečení
 • vyhotovení a odevzdání přehledů pro instituce zdravotního a sociálního pojištění
 • roční zúčtování daně ze závislé činnosti
 • zastupování při jednání a kontrolách
 • přiznání k dani ze závislé činnosti a srážkové dani

/

Silniční daň

 • zpracování přiznání k silniční dani
 • evidence záloh

Daňový poradce

Služby daňového poradce již od roku 1999. Daňový poradce zodpovídá za Vaše účetnictví. Daňovým poradcem dle tohoto zákona jsou pouze fyzické osoby, které jsou zapsány v seznamu Komory daňových poradců ČR.
Zajímavá je možnost odložení daňového přiznání až o 3 měsíce.

/

Profese daňového poradce

Daňový poradce - tato profese vznikla s příchodem nové daňové soustavy na začátku roku 1993, tuto profesi v současné době vykonává něco přes 3000 poradců. Daňový poradce je ten člověk, který pomůře podnikatelům prokličkovat, využít a zároveň neporušit labyrint současných daňových zákonů, není to ten, co udělá nulovou daňovou povinnost, ale ten, co využije maximálního počtu možností, jak daňovou povinnost co nejvíce snížit.

U nás Čechů je zakořeněná tradice "co si neuděláš sám, to nemáš" a to je v případě daňového poradce omyl. Daňový poradce je ze zákona vázán mlčenlivostí a jeho hlavním cílem je kvalitně odvedená práce pro klienta.

/

Co poradce dovede?

Daňový poradce musí ovládat výklady jednotlivých platných ustanovení, vyhlášek a zákonů s tím, že stát chrlí na podnikatele nová a nová ustanovení a ruší ta stará, prodlužuje platnost některých, některé naopak rozšiřuje nebo omezuje a je tady zase daňový poradce, kdo Vám naopak z toho pomůže vybruslit nejen před Vámi samotnými, ale hlavně před těmi z různých finančních, živnostenských, sociálních a mnoha dalších úřadech, které si na Vás vymysleli.

Daňový poradce má pravomoc odložit přiznání (o 3 měsíce), za svou práci ručí a odpovídá, v případě, že udělá chybu, je za ní odpovědný a my jsme na tyto chyby pojištěni.

Takže, čeho se bojíte? Volejte a emailujte.

Vyžádat službu

Online účetnictví

Nulová pořizovací cena účetního software. Přístup k Vašemu účetnictví, výpisům z banky z kanceláře, z domova, odkudkoliv. To jsou některá pozitiva, která Vám zjednoduší fungování Vaší firmy. 
Vy podnikáte, vystavujete faktury a my online účtujeme.

/

Co je základem online účetnictví

Základem on-line účetnictví je, aby kdykoliv a odkudkoliv se mohl klient připojit na aktuální ekonomický software. Veškerý ekonomický software je nainstalován u nás na serveru, tzn. že jediné co potřebujete je připojení k internetu.

/

Principy fungování

Nemusíte investovat do nákupu ekonomického software, nemusíte zaměstnávat vlastní účetní. Základ je okamžitý přístup k aktuálním datům, jak z pohledu zákazníka tak z našeho pohledu, vypadává nutnost přepisování papírových dokladů do našeho účetního software (tzv. datlování). Vy například vystavujete faktury a my už je máme u nás zapsané, my zapíšeme výpis z banky a vy zároveň vidíte, kdo Vám ho uhradil a kdo ne a další a další aktuální a čerstvé informace ohledně Vašeho podnikání. Naše účetní a daňové služby jsou pojištěny, tím je garantováno, že případné penále hradíme my. Samozřejmostí je pravidelné zálohování a aktualizace účetního software.

Outsourcing

Jednoduše řečeno se jedná o to, že starosti s účetnictvím a daněmi hodíte na někoho jiného, který ručí za správnost, a v neposlední řadě je levnější než kdyby jste to řešili vlastními prostředky.
Naše společnost je schopna nabídnout Outsourcing Vaší účetní a daňové problematiky.

/

Důvody využití outsourcingu

Firmy, specializující se na daný obor, mají zpravidla mnohem proškolenější a v dané problematice se orientující pracovní síly. Odpovědnost za problematiku nese jiný subjekt a výchozí firma se může plně věnovat svému oboru. Náklady na zajištění specializované činnosti jsou při využití outsourcingu zpravidla výrazně nižší. Zajišťování služeb pomocí outsourcingu je celosvětově zvyšujícím se trendem.

Další využití outsourcingu

Kromě těchto oblastí lze outsourcingu vhodně využívat v oblasti vědy a výzkumu, zejména při komplikovaných a tématicky širokých úkolech, kde pomoc subkontraktora je velmi výhodná. Jde kupř. o podporu při zavádění nových výzkumných metod, jako doplňku hlavního záměru řešeného úkolu. Zvláště výhodné při použítí mezioborového přístupu ke zkoumanému problému (člověk, lidská skupina v dimenzích mikro-mezzo-makro), vstupem nové, moderní a vysoce validní analytické metody s grafickým vyjádřením. Použití však není omezené na udaný příklad: ověřeno ve výzkumné činnosti i realizační praxi, v řadě případů, kupř. marketingového nebo manažerského typu.

/

Co lze outsourcovat?

Obecně se velmi často v souvislosti s outsorcingem hovoří o možnosti v oblasti IT. Tedy například o dodávce a pravidelné obnově hardware či o služby v oblasti správy počítačové sítě. Může se jednat samozřejmě i o správu webových stránek a prezentací atp. Nicméně, i když velmi často panuje takové přesvědčení, není oblast IT jedinou, která je vhodná pro oursourcing. Outsourcovat, tedy zajišťovat služby externí společností, lze rovněž například v oblastech: 

 • Údržba komunikací
 • Úklid prostor
 • Stravování
 • Ostraha objektů
 • Personální záležitosti
 • Public Relations
 • Marketing
 • Obchod 
 • Logistika
 • Účetnictví
 • Údržba objektů a řadě dalších

Vyžádat službu

Kontakty

/
Ing. Helena Čmejlová
jednatel, daňový poradce
helena.cmejlova@account.cz
777 307 620
/
Kateřina Vránová
supervizor účetní
katerina.vranova@account.cz
777 723 041
/
Martina Čížková
supervizor účetní
martina.cizkova@account.cz
777 185 090
/
Martina Cimrmanová
personalistka a účetní
martina.cimrmanova@account.cz
775 859 005

Account X, s.r.o.
Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3
budova SUDOP, 5.patro, kancelář č.509
tel.: +420 271 740 460, 271 743 545
mobil: +420 777 307 620
e-mail: helena.cmejlova@account.cz
web: www.account.cz

Kontaktujte nás

Klienti

Mezi našimi klienty najdete právnické a fyzické osoby z různých oborů. A to společnosti výrobní, nevýrobní, nadace, umělecké společnosti, umělce, nakladatelství, realitní, makléřské, cestovní společnosti, hostinské a hotelové společnosti. Jsme schopni pokrýt veškeré činnosti podnikání jak do velikosti tak i do oboru.

V současné době spolupracujeme s více než čtyřiceti společnostmi a více než osmdesát OSVČ, přesahující celkový obrat 300 mil. Kč. Mezi našimi klienty se najdou drobní živnostníci s obratem 200 tis. Kč za rok, ale také společnosti s obratem přes 70 mil. Kč za rok.

Klienti

Naše firma přistupuje ke každému klientovi se stejně vysokým nasazením, ať se jedná o drobného živnostníka nebo mezinárodní společnost. Každému se dostává bezkonkurenčních služeb a péče, v závislosti na potřebách klientů. Není náhodou, že i dceřinné společnosti našich klientů začínají využívat služeb naší účetní a daňové kanceláře.

Kontaktujte nás

* Povinné údaje